Sektörde 30 yıl!

Alüminyum Kondisyonları

 
 
 

Aşağıda ki tabloda Alüminyum kondisyonlarının (ısıl işlem / temper) açıklamalarını bulabilirsiniz.

Temper NO Açıklama
F  İmal edildiği şekilde.
0  Tavlanmış (Mümkün olan en yumuşak şartlarda)
H  Soğuk şekillendirilmiş.
H1X  Sadece soğuk şekillendirilmiş ( x soğuk şekillendirme miktarına ve mukavemetlendirmeye işaret eder)
H12  Soğuk şekillendirme, 0 ve H14 temperleri arasında, ortalarda bir çekme dayanımı sağlar.
H14  Soğuk şekillendirme, 0 ve H18 temperleri arasında bir çekme dayanımı sağlar.
H16  Soğuk şekillendirme, H14 ve H18 temperleri arasında ortalarda bir çekme dayanımı sağlar
H18  Soğuk şekillendirme, yaklaşık %75 azalma sağlar
H19  Soğuk şekillendirme, H18 temperleme ile elde edilen çekme dayanımından 2000 psi fazla dayanım sağlar
 H2X  Soğuk şekillendirilmiş ve kısmen tavlanmış
 H3X  Düşük sıcaklıkta yapının yaşlanmasını önlemek için soğuk şekillendirilmiş ve dengelenmiş
 W  Çözelti ısıl işlemi görmüş
 T  Yaşlandırılmış
 T1  İmalat sıcaklığından soğutulmuş ve doğal olarak yaşlandırılmış
 T2  İmalat sıcaklığından soğutulmuş, soğuk şekillendirilmiş ve doğal yaşlandırılmış
 T3  Çözelti ısıl işlemi uygulanmış, soğuk işlenmiş ve esas olarak kararlı bir duruma doğal yaşlandırılmış
 T4  Çözelti ısıl işlemi uygulanmış ve esas olarak kararlı bir duruma doğal yaşlandırılmış
 T5  Yüksek sıcaklıktaki şekillendirme işleminden ve soğuduktan sonra yapay yaşlandırılmış
 T6  Çözelti ısıl işlemi görmüş ve yapay yaşlandırılmış
 T7  Çözelti ısıl işlemi görmüş ve kararlılaştırılmış
 T8  Çözelti ısıl işlemi uygulanmış, soğuk işlenmiş ve yapay yaşlandırılmış
 T9  Çözelti ısıl işlemi uygulanmış, yapay yaşlandırılmış ve soğuk işlenmiş
 T10  İmalat sıcaklığından soğutulmuş, soğuk şekillendirilmiş ve yapay yaşlandırılmış